UyểnNhã 02:27 ngày 14/4/18 trong  Đại lý thu mua phế liệu giá cao

Thu mua phế liệu sắt thép giá cao toàn quốc

Hoạt động thu mua sắt thép phế liệu ngày càng diễn ra sôi động và nhộn nhịp hơn bởi chính sự phát triển kinh thế, thị trường, lượng phế liệu thải ra cũng không ngừng tăng lên từ nhiều nguồn khác nhau, từ những hộ gia đình nhỏ lẻ cho tới những khu chợ khu công trình xây dựng nhỏ cho tới lớn...